VIỆC LÀM MỚI

 >= 30 triệu
 25/05/2017
 Hồ Chí Minh, Bình Thuận, Cần Thơ, Khánh Hòa, Vĩnh Long
 7 triệu - 10 triệu
 30/09/2016
 Vĩnh Long
 Thương lượng
 30/09/2016
 Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Hà Giang, Vĩnh Long
 7 triệu - 10 triệu
 31/07/2016
 Vĩnh Long
 3 triệu - 5 triệu
 30/04/2016
 Cần Thơ, Vĩnh Long
 Thương lượng
 30/04/2013
 Vĩnh Long
 Cạnh tranh
 31/12/2013
 Vĩnh Long
 Cạnh tranh
 30/11/2013
 Vĩnh Long
 Thương lượng
 30/11/2013
 Vĩnh Long
 Thương lượng
 30/11/2013
 Vĩnh Long
 Thương lượng
 30/11/2013
 Vĩnh Long
 Cạnh tranh
 30/11/2013
 Vĩnh Long
 Thương lượng
 29/09/2013
 An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long
 Cạnh tranh
 31/03/2013
 Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Hậu Giang, Vĩnh Long

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm