VIỆC LÀM MỚI

 10 triệu - 12 triệu
 25/06/2017
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Bình
 Thương lượng
 02/07/2017
 Thái Bình
 5 triệu - 7 triệu
 15/10/2016
 Hà Nội, Quảng Ninh, Thái Bình, Vĩnh Phúc
 Thương lượng
 04/05/2016
 Hà Nội, Thái Bình
 5 triệu - 7 triệu
 30/04/2015
 Hà Nội, Bắc Giang, Hà Nam, Thái Bình, Vĩnh Phúc
 5 triệu - 7 triệu
 15/05/2015
 Hà Nội, Bắc Giang, Hưng Yên, Thái Bình, Tuyên Quang, Khác
 8 triệu - 15 triệu
 30/07/2014
 Hà Nội, Bắc Giang, Nam Định, Thái Bình

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm