VIỆC LÀM MỚI

 5 triệu - 7 triệu
 31/05/2017
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Tây Ninh
 5 triệu - 7 triệu
 31/05/2017
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh
 5 triệu - 7 triệu
 31/05/2017
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Tây Ninh
 Cạnh tranh
 31/03/2017
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tây Ninh
 3 triệu - 5 triệu
 28/02/2017
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Tây Ninh
 12 triệu - 15 triệu
 30/06/2016
 Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước, Ninh Thuận, Tây Ninh
 Thương lượng
 15/03/2014
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tây Ninh
 Thương lượng
 01/12/2015
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bến Tre, Bình Phước, Đồng Nai, Lâm Đồng, Long An, Tây Ninh
 Thương lượng
 31/03/2014
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Cần Thơ, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bến Tre, Bình Phước, Đồng Nai, Long An, Tây Ninh, Trà Vinh
 4 triệu - 8 triệu
 31/01/2015
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tây Ninh
 Cạnh tranh
 31/03/2014
 Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh
 Thương lượng
 24/12/2012
 Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm