VIỆC LÀM MỚI

 10 triệu - 12 triệu
 31/07/2016
 Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Nam Định, Phú Thọ
 Thương lượng
 31/03/2016
 Hà Nội, Bắc Cạn, Bắc Giang, Phú Thọ
 Thương lượng
 31/07/2014
 Hà Nội, Bắc Ninh, Phú Thọ
 Cạnh tranh
 30/07/2014
 Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn, Phú Thọ
 80 triệu - 150 triệu
 30/06/2014
 Phú Thọ, Tuyên Quang, Yên Bái

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm