VIỆC LÀM MỚI

 20 triệu - 25 triệu
 10/09/2017
 Hà Nội, Lào Cai
 12 triệu - 15 triệu
 30/08/2017
 Hà Nội, Lào Cai
 3 triệu - 5 triệu
 20/12/2016
 Lào Cai
 7 triệu - 10 triệu
 30/11/2016
 Lào Cai
 7 triệu - 10 triệu
 30/11/2016
 Lào Cai
 7 triệu - 10 triệu
 30/04/2016
 Hà Nội, Lào Cai, Sơn La, Tuyên Quang, Yên Bái
 Thương lượng
 30/09/2014
 Lào Cai
 Thương lượng
 30/09/2014
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hưng Yên, Lào Cai, Nghệ An
 Thương lượng
 20/09/2012
 Lào Cai

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm