VIỆC LÀM MỚI

 5 triệu - 7 triệu
 31/05/2016
 Hà Nội, Lạng Sơn, Quảng Ninh
 Thương lượng
 31/07/2014
 Hà Nội, Hà Nam, Lạng Sơn
 Thương lượng
 18/10/2015
 Hà Nội, Hải Phòng, Hòa Bình, Lạng Sơn, Nam Định
 Thương lượng
 18/10/2015
 Hải Phòng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Thanh Hóa
 Cạnh tranh
 30/07/2014
 Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn, Phú Thọ
 Thương lượng
 30/06/2014
 Bắc Giang, Hải Phòng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm