VIỆC LÀM MỚI

 15 triệu - 20 triệu
 30/06/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Hà Tĩnh, Hải Phòng, Hưng Yên
 15 triệu - 20 triệu
 09/07/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên
 7 triệu - 20 triệu
 30/04/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Khác
 Thương lượng
 04/04/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Thái Nguyên, Thanh Hóa
 Thương lượng
 30/03/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Thái Nguyên, Thanh Hóa
 5 triệu - 7 triệu
 29/03/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Thanh Hóa
 5 triệu - 7 triệu
 30/04/2018
 Hà Nội, Hưng Yên, Thái Nguyên
 10 triệu - 12 triệu
 02/05/2018
 Hà Nội, Hưng Yên, Thái Nguyên
 10 triệu - 12 triệu
 28/02/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nam, Hưng Yên
 25 triệu - 30 triệu
 31/01/2018
 Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên
 10 triệu - 12 triệu
 18/08/2017
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên
 10 triệu - 12 triệu
 20/08/2017
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên
 10 triệu - 12 triệu
 20/07/2017
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm