VIỆC LÀM MỚI

 12 triệu - 15 triệu
 01/06/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Hải Dương, Hà Nam, Bắc Ninh
 15 triệu - 20 triệu
 09/07/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên
 15 triệu - 30 triệu
 30/05/2018
 Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Khánh Hòa, Quảng Ninh
 25 triệu - 30 triệu
 31/01/2018
 Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên
 Thương lượng
 30/12/2017
 Hải Dương
 5 triệu - 7 triệu
 30/12/2017
 Hải Dương
 10 triệu - 12 triệu
 30/11/2017
 Hải Dương
 5 triệu - 7 triệu
 28/10/2017
 Hải Dương
 10 triệu - 12 triệu
 15/10/2017
 Hải Dương
 3 triệu - 5 triệu
 30/09/2017
 Hải Dương
 15 triệu - 20 triệu
 30/09/2017
 Hải Dương
 3 triệu - 5 triệu
 30/09/2017
 Hải Dương
 10 triệu - 12 triệu
 18/08/2017
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên
 10 triệu - 12 triệu
 20/08/2017
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên
 10 triệu - 12 triệu
 20/07/2017
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm