VIỆC LÀM MỚI

 5 triệu - 7 triệu
 31/01/2018
 Hà Nội, Hà Tĩnh, Nam Định, Nghệ An, Thanh Hóa
 5 triệu - 7 triệu
 25/01/2018
 Hà Nội, Hà Nam, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa
 5 triệu - 7 triệu
 28/02/2018
 Bình Định, Đà Nẵng, Hà Tĩnh, Khánh Hòa, Quảng Bình
 5 triệu - 7 triệu
 19/01/2018
 Hà Tĩnh, Nghệ An
 15 triệu - 20 triệu
 30/01/2018
 Hà Tĩnh
 25 triệu - 30 triệu
 15/11/2017
 Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Thanh Hóa
 7 triệu - 10 triệu
 30/04/2017
 Hà Tĩnh
 3 triệu - 5 triệu
 14/03/2017
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hà Tĩnh, Quảng Nam
 10 triệu - 12 triệu
 31/03/2016
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Tĩnh, Hải Dương
 Thương lượng
 31/01/2014
 Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Giang, Bắc Cạn, Bắc Ninh, Cao Bằng, Điện Biên, Hà Giang, Hà Nam, Hà Tĩnh

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm