VIỆC LÀM MỚI

 15 triệu - 20 triệu
 30/06/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nam, Hà Tây
 Thương lượng
 30/06/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Tây, Hà Tĩnh, Lạng Sơn
 5 triệu - 15 triệu
 01/10/2017
 Hà Nội, Hà Tây
 15 triệu - 20 triệu
 15/07/2017
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hà Nam, Hà Tây, Kiên Giang
 7 triệu - 10 triệu
 01/06/2016
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Tây, Hải Dương, Thanh Hóa
 10 triệu - 12 triệu
 30/04/2016
 Hà Nội, Hà Tây, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên
 10 triệu - 12 triệu
 30/04/2016
 Hà Nội, Hà Tây, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên
 3 triệu - 5 triệu
 31/05/2016
 Hà Nội, Hà Tây, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên
 Thương lượng
 31/03/2016
 Hà Nội, Hà Tây, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên
 25 triệu - 30 triệu
 31/05/2016
 Hà Nội, Hà Tây, Nam Định
 3 triệu - 5 triệu
 15/03/2016
 Hà Nội, Hà Tây, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên
 3 triệu - 5 triệu
 31/03/2016
 Hà Nội, Hà Tây, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên
 8 triệu - 15 triệu
 30/09/2014
 Hà Nội, Hà Tây, Hải Dương
 5 triệu - 7 triệu
 31/10/2015
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Tây, Hòa Bình
 7 triệu - 50 triệu
 31/10/2015
 Hà Nội, Bắc Giang, Hà Nam, Hà Tây, Hưng Yên
 Cạnh tranh
 31/07/2015
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nam, Hà Tây

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm