VIỆC LÀM MỚI

 Thương lượng
 18/04/2018
 Hòa Bình
 20 triệu - 25 triệu
 05/04/2018
 Bắc Giang, Bắc Ninh, Hòa Bình, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc
 7 triệu - 10 triệu
 31/12/2017
 Hà Nội, Hòa Bình
 Thương lượng
 01/05/2017
 Hòa Bình
 10 triệu - 12 triệu
 10/04/2017
 Hòa Bình
 7 triệu - 10 triệu
 28/04/2016
 Hà Nội, Hòa Bình
 7 triệu - 10 triệu
 30/11/2015
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hòa Bình, Hưng Yên, Nam Định
 5 triệu - 7 triệu
 31/10/2015
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Tây, Hòa Bình
 Thương lượng
 18/10/2015
 Hà Nội, Hải Phòng, Hòa Bình, Lạng Sơn, Nam Định
 Cạnh tranh
 15/05/2015
 Hà Nội, Hòa Bình, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc
 Thương lượng
 31/01/2014
 Hà Nội, Hòa Bình, Thanh Hóa

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm