VIỆC LÀM MỚI

 3 triệu - 5 triệu
 26/06/2018
 Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận, Cần Thơ, Đồng Tháp
 5 triệu - 7 triệu
 30/12/2016
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đắc Lắc, Đồng Tháp, Gia Lai
 7 triệu - 10 triệu
 18/11/2015
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đồng Tháp
 Thương lượng
 29/09/2013
 An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm