VIỆC LÀM MỚI

 Thương lượng
 31/01/2014
 Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Giang, Bắc Cạn, Bắc Ninh, Cao Bằng, Điện Biên, Hà Giang, Hà Nam, Hà Tĩnh
 8 triệu - 15 triệu
 30/06/2014
 Hà Nội, Bắc Ninh, Cao Bằng, Điện Biên, Tuyên Quang

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm