VIỆC LÀM MỚI

 12 triệu - 15 triệu
 01/06/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Hải Dương, Hà Nam, Bắc Ninh
 15 triệu - 20 triệu
 30/06/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nam, Hà Tây
 3 triệu - 5 triệu
 06/07/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh
 15 triệu - 20 triệu
 09/07/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên
 Thương lượng
 30/06/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Tây, Hà Tĩnh, Lạng Sơn
 12 triệu - 15 triệu
 20/05/2018
 Bắc Giang, Bắc Ninh
 10 triệu - 12 triệu
 01/06/2018
 Bắc Giang, Bắc Ninh
 20 triệu - 25 triệu
 26/04/2018
 Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Ninh
 15 triệu - 20 triệu
 26/04/2018
 Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Ninh
 20 triệu - 25 triệu
 30/04/2018
 Bắc Giang, Bắc Ninh
 7 triệu - 20 triệu
 30/04/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Khác
 Thương lượng
 04/04/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Thái Nguyên, Thanh Hóa
 Thương lượng
 30/04/2018
 Bắc Ninh
 Thương lượng
 30/04/2018
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bắc Ninh

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm