VIỆC LÀM MỚI

 5 triệu - 7 triệu
 24/03/2018
 Bắc Giang
 10 triệu - 12 triệu
 28/02/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nam, Hưng Yên
 >= 30 triệu
 31/01/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hòa Bình, Vĩnh Phúc
 >= 30 triệu
 31/01/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hòa Bình, Vĩnh Phúc
 3 triệu - 5 triệu
 28/02/2018
 Hà Nội, Bắc Giang
 15 triệu - 20 triệu
 31/12/2017
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh
 Thương lượng
 30/10/2017
 Hà Nội, Bắc Giang
 5 triệu - 7 triệu
 30/09/2017
 Bắc Giang
 5 triệu - 7 triệu
 30/09/2017
 Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên
 5 triệu - 7 triệu
 31/08/2017
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm