VIỆC LÀM MỚI

 Cạnh tranh
 15/06/2017
 Bình Phước, Đắc Lắc, Đắc Nông, Gia Lai, Yên Bái
 7 triệu - 10 triệu
 31/03/2017
 Yên Bái
 15 triệu - 20 triệu
 28/02/2017
 Yên Bái
 7 triệu - 10 triệu
 29/02/2016
 Điện Biên, Hà Giang, Lạng Sơn, Sơn La, Yên Bái
 Thương lượng
 30/11/2013
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Thanh Hóa, Tiền Giang, Trà Vinh, Tuyên Quang, Vĩnh Long, Vĩnh Phúc, Yên Bái
 Thương lượng
 10/03/2014
 Hòa Bình, Ninh Bình, Phú Thọ, Thái Bình, Yên Bái
 3 triệu - 5 triệu
 31/03/2014
 Yên Bái
 25 triệu - 30 triệu
 30/12/2015
 Tuyên Quang, Vĩnh Long, Vĩnh Phúc, Yên Bái, Khác
 Thương lượng
 25/10/2014
 Hà Nội, Hà Tây, Yên Bái
 Thương lượng
 31/10/2014
 Hà Nội, Hà Tây, Yên Bái
 Thương lượng
 22/10/2014
 Hà Nội, Hà Tây, Yên Bái
 Cạnh tranh
 31/12/2013
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Lào Cai, Yên Bái
 3,800,000 - 50 triệu
 25/07/2013
 Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Ninh Bình, Yên Bái

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm