VIỆC LÀM MỚI

 7 triệu - 10 triệu
 20/04/2018
 Hà Nội, Hưng Yên, Nam Định, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc
 5 triệu - 7 triệu
 14/04/2018
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Phú Thọ, Vĩnh Phúc
 10 triệu - 12 triệu
 06/05/2018
 Hà Nội, Hải Phòng, Phú Thọ, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc
 12 triệu - 15 triệu
 28/02/2018
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bắc Giang, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc
 5 triệu - 7 triệu
 15/01/2018
 Hà Nội, Cao Bằng, Lạng Sơn, Phú Thọ, Vĩnh Phúc
 Thương lượng
 30/12/2017
 Hà Nội, Hà Nam, Hà Tây, Hưng Yên, Vĩnh Phúc
 15 triệu - 20 triệu
 30/11/2017
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Nam, Hưng Yên, Vĩnh Phúc
 15 triệu - 20 triệu
 31/10/2017
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Nam, Hưng Yên, Vĩnh Phúc
 Thương lượng
 15/10/2017
 Hà Nội, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc
 5 triệu - 7 triệu
 10/07/2017
 Hà Nội, Bắc Giang, Hà Nam, Hưng Yên, Vĩnh Phúc
 7 triệu - 10 triệu
 30/06/2017
 Vĩnh Phúc
 Thương lượng
 30/06/2017
 Quảng Ngãi, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm