VIỆC LÀM MỚI

 Thương lượng
 31/03/2018
 Bến Tre, Đồng Tháp, Trà Vinh, Vĩnh Long
 Thương lượng
 31/03/2018
 Bến Tre, Đồng Tháp, Trà Vinh, Vĩnh Long
 10 triệu - 12 triệu
 30/01/2018
 Vĩnh Long
 10 triệu - 12 triệu
 28/02/2018
 Trà Vinh, Vĩnh Long
 7 triệu - 10 triệu
 07/01/2018
 An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp, Hậu Giang, Vĩnh Long
 5 triệu - 7 triệu
 07/01/2018
 An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp, Hậu Giang, Vĩnh Long
 15 triệu - 20 triệu
 30/11/2017
 Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Vĩnh Long
 20 triệu - 25 triệu
 30/11/2017
 Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Vĩnh Long
 12 triệu - 15 triệu
 11/11/2017
 An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Vĩnh Long
 3 triệu - 5 triệu
 30/09/2017
 Bình Dương, Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Tháp, Vĩnh Long
 5 triệu - 7 triệu
 30/09/2017
 Vĩnh Long
 5 triệu - 7 triệu
 30/09/2017
 Vĩnh Long
 8 triệu - 12 triệu
 20/08/2017
 Bến Tre, Đồng Tháp, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long
 5 triệu - 6 triệu
 20/08/2017
 Bến Tre, Đồng Tháp, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long
 3 triệu - 5 triệu
 31/07/2017
 Vĩnh Long

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm