VIỆC LÀM MỚI

 Thương lượng
 31/03/2018
 Bến Tre, Đồng Tháp, Trà Vinh, Vĩnh Long
 Thương lượng
 31/03/2018
 Bến Tre, Đồng Tháp, Trà Vinh, Vĩnh Long
 10 triệu - 12 triệu
 28/02/2018
 Trà Vinh, Vĩnh Long
 8 triệu - 12 triệu
 20/08/2017
 Bến Tre, Đồng Tháp, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long
 5 triệu - 6 triệu
 20/08/2017
 Bến Tre, Đồng Tháp, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long
 5 triệu - 7 triệu
 20/12/2016
 Trà Vinh
 7 triệu - 10 triệu
 20/12/2016
 Trà Vinh
 Thương lượng
 31/03/2016
 Hồ Chí Minh, An Giang, Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Long An, Sóc Trăng, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long
 Thương lượng
 31/05/2015
 Hồ Chí Minh, Bến Tre, Đồng Tháp, Trà Vinh, Khác
 Thương lượng
 30/11/2013
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Thanh Hóa, Tiền Giang, Trà Vinh, Tuyên Quang, Vĩnh Long, Vĩnh Phúc, Yên Bái
 Thương lượng
 31/07/2015
 Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước, Đồng Tháp, Kiên Giang, Trà Vinh
 Thương lượng
 25/07/2014
 Hồ Chí Minh, An Giang, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long
 7 triệu - 10 triệu
 31/10/2011
 Cần Thơ, Đồng Tháp, Hậu Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long
 300 - 500
 29/09/2011
 Bạc Liêu, Cần Thơ, Đồng Tháp, Trà Vinh, Vĩnh Long

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm