VIỆC LÀM MỚI

 10 triệu - 12 triệu
 30/06/2018
 Bắc Cạn, Cao Bằng, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Thanh Hóa
 15 triệu - 20 triệu
 30/06/2018
 Bắc Cạn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Thanh Hóa
 7 triệu - 10 triệu
 11/07/2018
 Thái Nguyên
 12 triệu - 15 triệu
 14/07/2018
 Thái Nguyên

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm