VIỆC LÀM MỚI

 5 triệu - 7 triệu
 31/03/2018
 Hà Nội, Cao Bằng, Hà Tây, Thanh Hóa, Thái Nguyên
 7 triệu - 10 triệu
 25/01/2018
 Hà Nội, Thái Nguyên
 10 triệu - 12 triệu
 30/11/2017
 Hà Nội, Bình Dương, Hải Dương, Thái Bình, Thái Nguyên
 5 triệu - 7 triệu
 01/11/2017
 Hà Nội, Thái Nguyên
 Thương lượng
 01/11/2017
 Thái Bình, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huê, Tiền Giang
 5 triệu - 7 triệu
 01/10/2017
 Tây Ninh, Thái Bình, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huê
 12 triệu - 15 triệu
 31/08/2017
 Hà Nội, Hà Tây, Thái Nguyên
 Thương lượng
 01/07/2017
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Thái Nguyên
 Thương lượng
 30/06/2017
 Quảng Ngãi, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc
 7 triệu - 10 triệu
 01/06/2017
 Hà Nội, Bắc Ninh, Thái Nguyên
 1 triệu - 3 triệu
 01/06/2017
 Hà Nội, Bắc Ninh, Thái Nguyên
 10 triệu - 12 triệu
 30/04/2017
 Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Phú Thọ, Thái Nguyên

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm