VIỆC LÀM MỚI

 Thương lượng
 31/01/2018
 Thái Bình
 5 triệu - 7 triệu
 31/12/2017
 Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình
 12 triệu - 15 triệu
 31/01/2018
 Hưng Yên, Quảng Ninh, Thái Bình
 10 triệu - 12 triệu
 30/11/2017
 Hà Nội, Bình Dương, Hải Dương, Thái Bình, Thái Nguyên
 3 triệu - 5 triệu
 12/10/2017
 Thái Bình
 3 triệu - 5 triệu
 12/10/2017
 Thái Bình
 Thương lượng
 01/11/2017
 Thái Bình, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huê, Tiền Giang
 5 triệu - 7 triệu
 01/10/2017
 Tây Ninh, Thái Bình, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huê
 Thương lượng
 01/07/2017
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Thái Nguyên
 Thương lượng
 21/06/2017
 Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Thanh Hóa
 7 triệu - 10 triệu
 31/05/2017
 Hà Nam, Hải Dương, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình
 10 triệu - 12 triệu
 22/03/2017
 Thái Bình
 Thương lượng
 28/02/2017
 Thái Bình
 Thương lượng
 28/01/2017
 Bình Dương, Hà Nam, Thái Bình
 7 triệu - 10 triệu
 28/02/2017
 Hải Phòng, Thái Bình

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm