VIỆC LÀM MỚI

 7 triệu - 10 triệu
 31/03/2018
 Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh
 15 triệu - 20 triệu
 31/01/2018
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Tây Ninh
 7 triệu - 10 triệu
 31/01/2018
 Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Tây Ninh
 10 triệu - 12 triệu
 26/01/2018
 Hồ Chí Minh, Bình Phước, Tây Ninh
 7 triệu - 10 triệu
 20/12/2017
 Tây Ninh
 7 triệu - 10 triệu
 05/09/2017
 Tây Ninh
 7 triệu - 10 triệu
 31/10/2017
 Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đồng Nai, Kiên Giang, Tây Ninh
 5 triệu - 7 triệu
 01/10/2017
 Tây Ninh, Thái Bình, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huê
 7 triệu - 10 triệu
 30/09/2017
 Tây Ninh
 7 triệu - 10 triệu
 30/09/2017
 Tây Ninh
 5 triệu - 7 triệu
 30/06/2017
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Tây Ninh
 Thương lượng
 31/07/2017
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tây Ninh
 Cạnh tranh
 15/06/2017
 Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Tây Ninh, Tiền Giang
 Cạnh tranh
 15/06/2017
 Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Tây Ninh, Tiền Giang
 7 triệu - 10 triệu
 30/04/2017
 Tây Ninh
 7 triệu - 10 triệu
 31/05/2017
 Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Long An, Tây Ninh
 3 triệu - 5 triệu
 28/02/2017
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Tây Ninh

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm