VIỆC LÀM MỚI

 5 triệu - 7 triệu
 30/06/2017
 Sơn La
 7 triệu - 10 triệu
 30/06/2017
 Sơn La
 7 triệu - 10 triệu
 30/05/2017
 Hà Nội, Hải Dương, Phú Thọ, Sơn La, Thanh Hóa
 Thương lượng
 15/04/2016
 Hà Nội, Hưng Yên, Sơn La
 7 triệu - 10 triệu
 29/02/2016
 Điện Biên, Hà Giang, Lạng Sơn, Sơn La, Yên Bái

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm