VIỆC LÀM MỚI

 7 triệu - 10 triệu
 31/01/2018
 Cần Thơ, Đồng Tháp, Kiên Giang, Sóc Trăng
 5 triệu - 7 triệu
 10/01/2018
 Cần Thơ, Kiên Giang, Sóc Trăng
 7 triệu - 10 triệu
 16/12/2017
 An Giang, Bạc Liêu, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng
 15 triệu - 20 triệu
 30/11/2017
 Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Vĩnh Long
 20 triệu - 25 triệu
 30/11/2017
 Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Vĩnh Long
 12 triệu - 15 triệu
 11/11/2017
 An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Vĩnh Long
 Thương lượng
 30/09/2017
 Sóc Trăng
 7 triệu - 10 triệu
 25/07/2017
 An Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Cần Thơ, Sóc Trăng
 5 triệu - 7 triệu
 31/07/2017
 Sóc Trăng
 >= 999 triệu
 31/12/2017
 An Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Cần Thơ, Sóc Trăng
 5 triệu - 7 triệu
 31/07/2017
 Sóc Trăng
 15 triệu - 20 triệu
 31/07/2017
 Sóc Trăng
 5 triệu - 30 triệu
 13/03/2017
 Sóc Trăng
 7 triệu - 10 triệu
 15/11/2016
 Cần Thơ, Sóc Trăng, Vĩnh Long
 5 triệu - 7 triệu
 30/04/2016
 An Giang, Cần Thơ, Kiên Giang, Sóc Trăng
 5 triệu - 7 triệu
 30/04/2016
 An Giang, Cần Thơ, Kiên Giang, Sóc Trăng, Vĩnh Long
 Thương lượng
 31/03/2016
 Hồ Chí Minh, An Giang, Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Long An, Sóc Trăng, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm