VIỆC LÀM MỚI

 7 triệu - 10 triệu
 31/03/2018
 An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang, Sóc Trăng
 7 triệu - 10 triệu
 31/03/2018
 An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang, Sóc Trăng
 12 triệu - 15 triệu
 31/03/2018
 Bình Thuận, Kiên Giang, Long An, Sóc Trăng, Trà Vinh
 7 triệu - 10 triệu
 14/03/2018
 An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng
 7 triệu - 10 triệu
 30/03/2018
 An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang, Sóc Trăng
 7 triệu - 10 triệu
 31/01/2018
 Cần Thơ, Đồng Tháp, Kiên Giang, Sóc Trăng
 5 triệu - 7 triệu
 10/01/2018
 Cần Thơ, Kiên Giang, Sóc Trăng
 7 triệu - 10 triệu
 16/12/2017
 An Giang, Bạc Liêu, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng
 15 triệu - 20 triệu
 30/11/2017
 Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Vĩnh Long
 20 triệu - 25 triệu
 30/11/2017
 Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Vĩnh Long
 12 triệu - 15 triệu
 11/11/2017
 An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Vĩnh Long
 Thương lượng
 30/09/2017
 Sóc Trăng
 7 triệu - 10 triệu
 25/07/2017
 An Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Cần Thơ, Sóc Trăng
 5 triệu - 7 triệu
 31/07/2017
 Sóc Trăng
 >= 999 triệu
 31/12/2017
 An Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Cần Thơ, Sóc Trăng
 5 triệu - 7 triệu
 31/07/2017
 Sóc Trăng
 15 triệu - 20 triệu
 31/07/2017
 Sóc Trăng
 5 triệu - 30 triệu
 13/03/2017
 Sóc Trăng

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm