VIỆC LÀM MỚI

 25 triệu - 30 triệu
 15/11/2017
 Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Thanh Hóa
 12 triệu - 15 triệu
 31/07/2017
 Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Thừa Thiên Huê
 3 triệu - 5 triệu
 25/07/2017
 Quảng Trị
 10 triệu - 12 triệu
 15/04/2017
 Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Thừa Thiên Huê
 5 triệu - 7 triệu
 31/12/2016
 Đà Nẵng, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huê
 5 triệu - 7 triệu
 28/12/2016
 Đà Nẵng, Đắc Lắc, Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên Huê
 5 triệu - 7 triệu
 31/12/2016
 Đà Nẵng, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huê
 5 triệu - 7 triệu
 05/10/2016
 Quảng Trị
 3 triệu - 5 triệu
 31/07/2016
 Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Thừa Thiên Huê
 7 triệu - 10 triệu
 31/07/2016
 Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Thừa Thiên Huê
 12 triệu - 15 triệu
 30/06/2016
 Đà Nẵng, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên Huê
 Thương lượng
 30/04/2016
 Hà Nội, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huê
 8 triệu - 15 triệu
 31/07/2014
 Hà Tĩnh, Khánh Hòa, Quảng Ninh, Quảng Trị, Vĩnh Phúc
 5 triệu - 8 triệu
 15/07/2014
 Đà Nẵng, Hà Tĩnh, Quảng Trị
 Thương lượng
 30/09/2013
 Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm