VIỆC LÀM MỚI

 10 triệu - 12 triệu
 06/05/2018
 Hà Nội, Hải Phòng, Phú Thọ, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc
 7 triệu - 10 triệu
 30/01/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Hải Dương, Nam Định, Quảng Ninh
 5 triệu - 7 triệu
 16/01/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Quảng Ninh
 7 triệu - 10 triệu
 31/01/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Ninh Bình, Quảng Ninh
 5 triệu - 7 triệu
 31/12/2017
 Hải Dương, Phú Thọ, Quảng Ninh
 12 triệu - 15 triệu
 31/01/2018
 Hưng Yên, Quảng Ninh, Thái Bình
 Thương lượng
 31/10/2017
 Quảng Ninh
 10 triệu - 12 triệu
 10/09/2017
 Quảng Ninh
 10 triệu - 12 triệu
 31/08/2017
 Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Ninh Bình, Quảng Ninh
 7 triệu - 10 triệu
 30/08/2017
 Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thanh Hóa
 12 triệu - 15 triệu
 15/08/2017
 Quảng Ninh
 20 triệu - 25 triệu
 15/08/2017
 Hải Phòng, Quảng Ninh

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm