VIỆC LÀM MỚI

 10 triệu - 12 triệu
 06/05/2018
 Hà Nội, Hải Phòng, Phú Thọ, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc
 5 triệu - 7 triệu
 15/01/2018
 Hà Nội, Cao Bằng, Lạng Sơn, Phú Thọ, Vĩnh Phúc
 5 triệu - 7 triệu
 31/12/2017
 Hải Dương, Phú Thọ, Quảng Ninh
 Thương lượng
 30/12/2017
 Phú Thọ
 7 triệu - 10 triệu
 30/05/2017
 Hà Nội, Hải Dương, Phú Thọ, Sơn La, Thanh Hóa
 10 triệu - 12 triệu
 30/04/2017
 Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Phú Thọ, Thái Nguyên
 5 triệu - 7 triệu
 30/04/2017
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Phú Thọ, Tuyên Quang
 7 triệu - 10 triệu
 12/02/2017
 Phú Thọ
 7 triệu - 10 triệu
 15/12/2016
 Hà Nội, Phú Thọ, Vĩnh Phúc
 Thương lượng
 15/12/2016
 Hà Nội, Phú Thọ
 Thương lượng
 30/09/2016
 Hà Nội, Hải Phòng, Phú Thọ, Thái Bình, Vĩnh Phúc
 Thương lượng
 20/04/2016
 Hà Nội, Nam Định, Phú Thọ, Thái Bình, Vĩnh Phúc
 7 triệu - 10 triệu
 30/04/2016
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Phú Thọ
 Thương lượng
 15/04/2016
 Hà Nội, Bắc Ninh, Phú Thọ, Thái Bình, Thái Nguyên

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm