VIỆC LÀM MỚI

 20 triệu - 25 triệu
 15/06/2018
 Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huê
 5 triệu - 7 triệu
 30/04/2018
 Cần Thơ, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Nghệ An, Thừa Thiên Huê
 10 triệu - 12 triệu
 31/01/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Nam Định, Nghệ An
 7 triệu - 10 triệu
 10/12/2017
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Nghệ An
 12 triệu - 15 triệu
 05/12/2017
 Nghệ An

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm