VIỆC LÀM MỚI

 7 triệu - 10 triệu
 25/05/2018
 Hà Nội, Nam Định
 10 triệu - 12 triệu
 25/05/2018
 Hà Nội, Nam Định
 7 triệu - 10 triệu
 30/01/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Hải Dương, Nam Định, Quảng Ninh
 10 triệu - 12 triệu
 31/01/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Nam Định, Nghệ An
 5 triệu - 7 triệu
 31/12/2017
 Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình
 15 triệu - 20 triệu
 31/10/2017
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Nam, Hưng Yên, Nam Định
 5 triệu - 7 triệu
 30/10/2017
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Nam Định
 Thương lượng
 21/06/2017
 Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Thanh Hóa
 7 triệu - 10 triệu
 31/05/2017
 Hà Nam, Hải Dương, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình
 Cạnh tranh
 30/04/2017
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hòa Bình, Hưng Yên, Nam Định
 7 triệu - 10 triệu
 31/12/2016
 Hải Phòng, Nam Định, Thái Bình
 1 triệu - 3 triệu
 28/02/2017
 Bắc Ninh, Hà Nam, Hải Phòng, Nam Định, Thái Bình
 12 triệu - 15 triệu
 30/11/2016
 Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Nam Định, Thái Bình
 12 triệu - 15 triệu
 31/10/2016
 Hà Nội, Hà Nam, Hải Dương, Hải Phòng, Nam Định
 Thương lượng
 15/08/2016
 Hà Nội, Bắc Giang, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình
 5 triệu - 7 triệu
 30/09/2016
 Hà Nam, Nam Định

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm