VIỆC LÀM MỚI

 7 triệu - 10 triệu
 07/06/2018
 Lào Cai
 10 triệu - 12 triệu
 31/05/2018
 Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Lào Cai, Quảng Trị
 Thương lượng
 30/09/2016
 Lào Cai
 Thương lượng
 10/03/2014
 Hải Dương, Lạng Sơn, Lào Cai, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc
 Thương lượng
 06/06/2013
 Hà Nội, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Lào Cai, Quảng Ninh, Thái Nguyên
 Thương lượng
 10/03/2014
 Hưng Yên, Lào Cai, Nam Định, Tuyên Quang
 5 triệu - 7 triệu
 30/09/2015
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hưng Yên, Lào Cai
 Thương lượng
 30/04/2014
 Hà Nội, Hà Tĩnh, Lạng Sơn, Lào Cai
 Cạnh tranh
 31/12/2013
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Lào Cai, Yên Bái
 Cạnh tranh
 20/04/2012
 Hà Nội, Điện Biên, Hòa Bình, Lai Châu, Lào Cai
 Cạnh tranh
 25/01/2012
 Hà Nội, Lào Cai, Nghệ An
 Cạnh tranh
 31/12/2011
 Hà Nội, Lào Cai, Nghệ An

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm