VIỆC LÀM MỚI

 3 triệu - 5 triệu
 26/04/2018
 Khánh Hòa
 5 triệu - 7 triệu
 28/02/2018
 Bình Định, Đà Nẵng, Hà Tĩnh, Khánh Hòa, Quảng Bình
 20 triệu - 25 triệu
 15/12/2017
 Đà Nẵng, Khánh Hòa, Lâm Đồng
 7 triệu - 10 triệu
 30/01/2018
 Khánh Hòa
 10 triệu - 12 triệu
 15/01/2018
 Khánh Hòa
 10 triệu - 12 triệu
 12/11/2017
 Khánh Hòa
 10 triệu - 12 triệu
 22/11/2017
 Khánh Hòa
 10 triệu - 12 triệu
 31/10/2017
 Đà Nẵng, Đắc Lắc, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Quảng Ngãi
 12 triệu - 15 triệu
 31/10/2017
 Khánh Hòa
 12 triệu - 15 triệu
 25/09/2017
 Khánh Hòa

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm