VIỆC LÀM MỚI

 5 triệu - 7 triệu
 24/03/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Điện Biên, Hòa Bình, Hưng Yên
 20 triệu - 25 triệu
 02/03/2018
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Hà Tây, Hưng Yên
 5 triệu - 7 triệu
 16/01/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Quảng Ninh
 5 triệu - 7 triệu
 29/12/2017
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Nam, Hà Tây, Hưng Yên
 Thương lượng
 30/12/2017
 Hà Nội, Hà Nam, Hà Tây, Hưng Yên, Vĩnh Phúc
 12 triệu - 15 triệu
 31/01/2018
 Hưng Yên, Quảng Ninh, Thái Bình
 15 triệu - 20 triệu
 30/11/2017
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Nam, Hưng Yên, Vĩnh Phúc
 15 triệu - 20 triệu
 31/10/2017
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Nam, Hưng Yên, Nam Định
 15 triệu - 20 triệu
 31/10/2017
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Nam, Hưng Yên, Vĩnh Phúc
 5 triệu - 7 triệu
 10/07/2017
 Hà Nội, Bắc Giang, Hà Nam, Hưng Yên, Vĩnh Phúc
 10 triệu - 12 triệu
 31/05/2017
 Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên
 7 triệu - 10 triệu
 31/05/2017
 Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên
 12 triệu - 15 triệu
 31/05/2017
 Hải Dương, Hưng Yên
 10 triệu - 12 triệu
 30/04/2017
 Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Phú Thọ, Thái Nguyên
 5 triệu - 7 triệu
 28/04/2017
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm