VIỆC LÀM MỚI

 5 triệu - 7 triệu
 22/06/2018
 An Giang, Cà Mau, Cần Thơ, Hậu Giang
 7 triệu - 10 triệu
 31/05/2018
 An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Kiên Giang
 7 triệu - 10 triệu
 14/03/2018
 An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng
 7 triệu - 10 triệu
 07/04/2018
 An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp, Hậu Giang
 5 triệu - 7 triệu
 07/03/2018
 An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp, Hậu Giang
 3 triệu - 5 triệu
 17/01/2018
 An Giang, Bạc Liêu, Cần Thơ, Đồng Tháp, Hậu Giang
 7 triệu - 10 triệu
 17/01/2018
 An Giang, Bạc Liêu, Cần Thơ, Đồng Tháp, Hậu Giang
 7 triệu - 10 triệu
 07/01/2018
 An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp, Hậu Giang, Vĩnh Long
 5 triệu - 7 triệu
 07/01/2018
 An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp, Hậu Giang, Vĩnh Long
 7 triệu - 10 triệu
 16/12/2017
 An Giang, Bạc Liêu, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng
 15 triệu - 20 triệu
 30/11/2017
 Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Vĩnh Long
 20 triệu - 25 triệu
 30/11/2017
 Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Vĩnh Long
 12 triệu - 15 triệu
 11/11/2017
 An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Vĩnh Long
 7 triệu - 10 triệu
 31/03/2017
 An Giang, Cà Mau, Cần Thơ, Hậu Giang, Kiên Giang
 3 triệu - 20 triệu
 07/01/2017
 An Giang, Bạc Liêu, Cần Thơ, Hậu Giang, Vĩnh Long
 Thương lượng
 03/12/2016
 An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang
 Thương lượng
 12/11/2016
 An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang
 Thương lượng
 24/10/2016
 An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm