VIỆC LÀM MỚI

 15 triệu - 20 triệu
 18/03/2018
 Hà Nội, Hải Dương, Ninh Bình, Thái Bình, Thanh Hóa
 5 triệu - 7 triệu
 31/05/2018
 Hải Dương, Phú Thọ, Quảng Ninh
 10 triệu - 12 triệu
 31/05/2018
 Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Lào Cai, Quảng Trị
 15 triệu - 20 triệu
 31/03/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Nam, Hà Tây, Hải Dương
 7 triệu - 10 triệu
 30/01/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Hải Dương, Nam Định, Quảng Ninh
 5 triệu - 7 triệu
 16/01/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Quảng Ninh
 5 triệu - 7 triệu
 15/02/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương
 7 triệu - 10 triệu
 31/01/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Ninh Bình, Quảng Ninh
 7 triệu - 10 triệu
 31/12/2017
 Hà Nội, Bắc Giang, Hà Giang, Hải Dương, Tuyên Quang
 Thương lượng
 30/12/2017
 Hải Dương
 5 triệu - 7 triệu
 30/12/2017
 Hải Dương
 5 triệu - 7 triệu
 12/12/2017
 Hải Dương
 5 triệu - 7 triệu
 31/12/2017
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng
 10 triệu - 12 triệu
 30/11/2017
 Hà Nội, Bình Dương, Hải Dương, Thái Bình, Thái Nguyên
 7 triệu - 10 triệu
 20/11/2017
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương
 Thương lượng
 30/09/2017
 Hải Dương

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm