VIỆC LÀM MỚI

 5 triệu - 7 triệu
 17/02/2018
 Hà Tĩnh
 5 triệu - 7 triệu
 28/02/2018
 Bình Định, Đà Nẵng, Hà Tĩnh, Khánh Hòa, Quảng Bình
 25 triệu - 30 triệu
 15/11/2017
 Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Thanh Hóa
 3 triệu - 5 triệu
 31/12/2017
 Hà Tĩnh
 7 triệu - 10 triệu
 30/06/2017
 Hà Tĩnh
 Thương lượng
 30/06/2017
 Hà Tĩnh, Hải Phòng, Khánh Hòa, Kiên Giang, Nghệ An
 7 triệu - 10 triệu
 31/05/2017
 Hà Tĩnh, Nghệ An
 7 triệu - 10 triệu
 30/04/2017
 Hà Tĩnh
 5 triệu - 7 triệu
 31/12/2016
 Đà Nẵng, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huê
 Cạnh tranh
 30/12/2016
 Hà Tĩnh
 5 triệu - 7 triệu
 31/12/2016
 Đà Nẵng, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huê
 Thương lượng
 30/11/2016
 Hà Tĩnh
 7 triệu - 10 triệu
 30/11/2016
 Hà Tĩnh
 5 triệu - 7 triệu
 31/10/2016
 Hà Tĩnh, Nghệ An
 Thương lượng
 15/10/2016
 Hà Tĩnh
 10 triệu - 12 triệu
 31/10/2016
 Hà Tĩnh

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm