VIỆC LÀM MỚI

 7 triệu - 10 triệu
 22/06/2018
 Hà Nội, Hà Tây
 5 triệu - 7 triệu
 31/03/2018
 Hà Nội, Cao Bằng, Hà Tây, Thanh Hóa, Thái Nguyên
 15 triệu - 20 triệu
 31/03/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Nam, Hà Tây, Hải Dương
 20 triệu - 25 triệu
 02/03/2018
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Hà Tây, Hưng Yên
 5 triệu - 7 triệu
 29/12/2017
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Nam, Hà Tây, Hưng Yên
 Thương lượng
 30/12/2017
 Hà Nội, Hà Nam, Hà Tây, Hưng Yên, Vĩnh Phúc
 3 triệu - 5 triệu
 12/09/2017
 Hà Nội, Hà Tây, Hòa Bình
 12 triệu - 15 triệu
 31/08/2017
 Hà Nội, Hà Tây, Thái Nguyên
 12 triệu - 15 triệu
 31/12/2016
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Nam, Hà Tây, Thái Bình
 5 triệu - 8 triệu
 10/09/2014
 Gia Lai, Hà Tây, Hà Tĩnh, Hải Phòng, Khánh Hòa
 Thương lượng
 20/04/2012
 Bắc Ninh, Bình Định, Hà Tây, Hải Phòng, Nghệ An
 8 triệu - 15 triệu
 10/09/2014
 Gia Lai, Hà Tây, Hà Tĩnh, Hải Phòng, Kon Tum
 3 triệu - 4 triệu
 29/03/2014
 Hà Nội, Hà Tây, Hải Dương, Hải Phòng

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm