VIỆC LÀM MỚI

 5 triệu - 7 triệu
 24/02/2018
 Hà Nội, Thanh Hóa, Điện Biên, Hà Giang, Hà Nam
 15 triệu - 20 triệu
 31/03/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Nam, Hà Tây, Hải Dương
 5 triệu - 7 triệu
 29/12/2017
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Nam, Hà Tây, Hưng Yên
 Thương lượng
 30/12/2017
 Hà Nội, Hà Nam, Hà Tây, Hưng Yên, Vĩnh Phúc
 5 triệu - 7 triệu
 31/12/2017
 Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình
 15 triệu - 20 triệu
 30/11/2017
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Nam, Hưng Yên, Vĩnh Phúc
 5 triệu - 7 triệu
 20/11/2017
 Hà Nam, Ninh Bình
 15 triệu - 20 triệu
 31/10/2017
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Nam, Hưng Yên, Nam Định
 15 triệu - 20 triệu
 31/10/2017
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Nam, Hưng Yên, Vĩnh Phúc
 5 triệu - 7 triệu
 10/07/2017
 Hà Nội, Bắc Giang, Hà Nam, Hưng Yên, Vĩnh Phúc
 Thương lượng
 21/06/2017
 Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Thanh Hóa
 7 triệu - 10 triệu
 31/05/2017
 Hà Nam, Hải Dương, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình
 Thương lượng
 16/05/2017
 Hà Nội, Hà Nam
 7 triệu - 10 triệu
 14/05/2017
 Hà Nội, Hà Nam
 Thương lượng
 31/03/2017
 Bắc Ninh, Hà Nam, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Nguyên
 4 triệu - 10 triệu
 31/03/2017
 Hà Nam, Hải Dương

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm