VIỆC LÀM MỚI

 5 triệu - 7 triệu
 24/02/2018
 Hà Nội, Thanh Hóa, Điện Biên, Hà Giang, Hà Nam
 7 triệu - 10 triệu
 31/12/2017
 Hà Nội, Bắc Giang, Hà Giang, Hải Dương, Tuyên Quang
 7 triệu - 10 triệu
 29/02/2016
 Điện Biên, Hà Giang, Lạng Sơn, Sơn La, Yên Bái
 Thương lượng
 10/03/2014
 Bắc Cạn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Cao Bằng, Hà Giang

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm