VIỆC LÀM MỚI

 25 triệu - 30 triệu
 30/11/2017
 Hà Nội, Hòa Bình
 3 triệu - 5 triệu
 12/09/2017
 Hà Nội, Hà Tây, Hòa Bình
 Cạnh tranh
 30/04/2017
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hòa Bình, Hưng Yên, Nam Định
 7 triệu - 10 triệu
 26/12/2016
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hòa Bình, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc
 Thương lượng
 05/12/2014
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Nam, Hải Dương, Hòa Bình, Hưng Yên, Ninh Bình, Quảng Ninh, Thái Bình, Thái Nguyên
 1 triệu - 3 triệu
 15/04/2015
 Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Giang, Bắc Cạn, Bắc Ninh, Hà Nam, Hải Dương, Hòa Bình, Nam Định, Ninh Bình
 Thương lượng
 10/03/2014
 Hòa Bình, Ninh Bình, Phú Thọ, Thái Bình, Yên Bái
 5 triệu - 7 triệu
 31/01/2016
 Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Hòa Bình, Hưng Yên
 Cạnh tranh
 31/08/2012
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Hòa Bình
 Cạnh tranh
 20/04/2012
 Hà Nội, Điện Biên, Hòa Bình, Lai Châu, Lào Cai
 Cạnh tranh
 15/04/2012
 Hà Nội, Hải Phòng, Hòa Bình, Phú Thọ, Thái Nguyên
 Cạnh tranh
 31/08/2011
 Hà Nội, Bắc Giang, Hòa Bình, Hưng Yên, Thanh Hóa

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm