VIỆC LÀM MỚI

 5 triệu - 7 triệu
 07/03/2018
 An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp, Hậu Giang
 Thương lượng
 31/03/2018
 Bến Tre, Đồng Tháp, Trà Vinh, Vĩnh Long
 Thương lượng
 31/03/2018
 Bến Tre, Đồng Tháp, Trà Vinh, Vĩnh Long
 7 triệu - 10 triệu
 31/01/2018
 Cần Thơ, Đồng Tháp, Kiên Giang, Sóc Trăng
 3 triệu - 5 triệu
 17/01/2018
 An Giang, Bạc Liêu, Cần Thơ, Đồng Tháp, Hậu Giang
 7 triệu - 10 triệu
 17/01/2018
 An Giang, Bạc Liêu, Cần Thơ, Đồng Tháp, Hậu Giang
 7 triệu - 10 triệu
 07/01/2018
 An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp, Hậu Giang, Vĩnh Long
 5 triệu - 7 triệu
 07/01/2018
 An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp, Hậu Giang, Vĩnh Long
 15 triệu - 20 triệu
 30/09/2017
 An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang
 3 triệu - 5 triệu
 30/09/2017
 Bình Dương, Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Tháp, Vĩnh Long
 8 triệu - 12 triệu
 20/08/2017
 Bến Tre, Đồng Tháp, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long
 5 triệu - 6 triệu
 20/08/2017
 Bến Tre, Đồng Tháp, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long
 10 triệu - 12 triệu
 30/04/2017
 Hồ Chí Minh, An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp
 3 triệu - 5 triệu
 14/04/2017
 Bến Tre, Đồng Tháp, Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long
 7 triệu - 10 triệu
 15/03/2017
 Hồ Chí Minh, Bến Tre, Đồng Tháp
 7 triệu - 10 triệu
 15/03/2017
 Hồ Chí Minh, Bến Tre, Đồng Tháp, Tiền Giang
 3 triệu - 5 triệu
 30/09/2016
 Đồng Tháp
 5 triệu - 7 triệu
 30/12/2016
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đắc Lắc, Đồng Tháp, Gia Lai

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm