VIỆC LÀM MỚI

 7 triệu - 10 triệu
 31/03/2018
 Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh
 7 triệu - 10 triệu
 31/01/2018
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An
 5 triệu - 7 triệu
 10/01/2018
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai
 5 triệu - 7 triệu
 02/03/2018
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai
 Thương lượng
 31/12/2017
 Hồ Chí Minh, Đồng Nai
 >= 30 triệu
 31/12/2017
 Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận, Đồng Nai, Lâm Đồng
 7 triệu - 10 triệu
 30/09/2017
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Đồng Nai
 7 triệu - 10 triệu
 31/10/2017
 Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đồng Nai, Kiên Giang, Tây Ninh
 10 triệu - 12 triệu
 22/08/2017
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tiền Giang
 7 triệu - 10 triệu
 14/10/2017
 Bình Dương, Đồng Nai
 5 triệu - 7 triệu
 31/08/2017
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Cần Thơ, Đồng Nai, Tiền Giang
 5 triệu - 7 triệu
 31/08/2017
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Cần Thơ, Đồng Nai, Tiền Giang

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm