VIỆC LÀM MỚI

 15 triệu - 20 triệu
 10/06/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Điện Biên, Hải Dương, Hải Phòng
 5 triệu - 7 triệu
 24/02/2018
 Hà Nội, Thanh Hóa, Điện Biên, Hà Giang, Hà Nam
 7 triệu - 10 triệu
 30/06/2016
 Bắc Cạn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Cao Bằng, Điện Biên
 7 triệu - 10 triệu
 29/02/2016
 Điện Biên, Hà Giang, Lạng Sơn, Sơn La, Yên Bái
 Thương lượng
 22/04/2014
 Điện Biên, Gia Lai
 Cạnh tranh
 20/04/2012
 Hà Nội, Điện Biên, Hòa Bình, Lai Châu, Lào Cai

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm