VIỆC LÀM MỚI

 7 triệu - 30 triệu
 17/05/2018
 Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận
 5 triệu - 20 triệu
 12/05/2018
 Bình Dương
 Thương lượng
 20/05/2018
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đà Nẵng, Đồng Nai
 Thương lượng
 20/05/2018
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, An Giang, Bình Dương, Đà Nẵng
 7 triệu - 10 triệu
 05/05/2018
 Hồ Chí Minh, Bình Dương
 3 triệu - 5 triệu
 05/06/2018
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Hà Nội, Đồng Nai, Bình Phước
 5 triệu - 20 triệu
 12/04/2018
 Bình Dương
 7 triệu - 10 triệu
 31/03/2018
 Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh
 12 triệu - 15 triệu
 30/03/2018
 Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai
 12 triệu - 15 triệu
 31/03/2018
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm