VIỆC LÀM MỚI

 7 triệu - 10 triệu
 31/03/2018
 Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh
 7 triệu - 10 triệu
 31/01/2018
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An
 5 triệu - 7 triệu
 10/01/2018
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai
 5 triệu - 7 triệu
 02/03/2018
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai
 10 triệu - 12 triệu
 31/12/2017
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương
 Thương lượng
 31/12/2017
 Bình Dương
 10 triệu - 12 triệu
 30/11/2017
 Hà Nội, Bình Dương, Hải Dương, Thái Bình, Thái Nguyên
 12 triệu - 15 triệu
 18/11/2017
 Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương
 10 triệu - 12 triệu
 31/10/2017
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, An Giang, Bình Dương, Tiền Giang
 10 triệu - 12 triệu
 31/10/2017
 Hồ Chí Minh, Bình Dương
 4 triệu - 20 triệu
 30/09/2017
 Bình Dương
 3 triệu - 5 triệu
 30/09/2017
 Bình Dương, Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Tháp, Vĩnh Long
 10 triệu - 12 triệu
 22/08/2017
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tiền Giang

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm