VIỆC LÀM MỚI

 Thương lượng
 31/03/2018
 Bến Tre, Đồng Tháp, Trà Vinh, Vĩnh Long
 Thương lượng
 31/03/2018
 Bến Tre, Đồng Tháp, Trà Vinh, Vĩnh Long
 7 triệu - 10 triệu
 31/12/2017
 Hồ Chí Minh, Bến Tre, Long An, Tiền Giang
 5 triệu - 10 triệu
 30/11/2017
 Hồ Chí Minh, Bến Tre, Long An, Tiền Giang
 Thương lượng
 30/09/2017
 Hồ Chí Minh, Bến Tre, Long An, Tiền Giang
 8 triệu - 12 triệu
 20/08/2017
 Bến Tre, Đồng Tháp, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long
 5 triệu - 6 triệu
 20/08/2017
 Bến Tre, Đồng Tháp, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long
 Thương lượng
 26/04/2017
 Hồ Chí Minh, Bến Tre, Bình Dương, Long An, Tiền Giang
 Thương lượng
 03/08/2017
 Hồ Chí Minh, Bến Tre, Cần Thơ, Tiền Giang, Vĩnh Long
 10 triệu - 12 triệu
 10/05/2017
 Hồ Chí Minh, Bến Tre, Đồng Nai, Long An, Vĩnh Long
 3 triệu - 5 triệu
 14/04/2017
 Bến Tre, Đồng Tháp, Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long
 Thương lượng
 28/03/2017
 Bến Tre, Bạc Liêu, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bắc Ninh
 7 triệu - 10 triệu
 15/03/2017
 Hồ Chí Minh, Bến Tre, Đồng Tháp
 7 triệu - 10 triệu
 15/03/2017
 Hồ Chí Minh, Bến Tre, Đồng Tháp, Tiền Giang
 3 triệu - 5 triệu
 31/03/2017
 Bến Tre
 5 triệu - 7 triệu
 31/05/2017
 Hồ Chí Minh, Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Cần Thơ
 10 triệu - 12 triệu
 30/11/2016
 Hồ Chí Minh, Bến Tre, Bình Dương

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm