VIỆC LÀM MỚI

 15 triệu - 20 triệu
 10/06/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Điện Biên, Hải Dương, Hải Phòng
 10 triệu - 12 triệu
 31/05/2018
 Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên
 10 triệu - 12 triệu
 08/06/2018
 Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Lạng Sơn, Thái Nguyên
 10 triệu - 12 triệu
 12/04/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh
 Thương lượng
 30/04/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh
 15 triệu - 20 triệu
 31/03/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Nam, Hà Tây, Hải Dương
 12 triệu - 15 triệu
 28/02/2018
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bắc Giang, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc
 20 triệu - 25 triệu
 02/03/2018
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Hà Tây, Hưng Yên
 5 triệu - 7 triệu
 16/01/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Quảng Ninh
 5 triệu - 7 triệu
 15/02/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương
 12 triệu - 15 triệu
 02/03/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh
 10 triệu - 12 triệu
 31/01/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Nam Định, Nghệ An
 7 triệu - 10 triệu
 31/01/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Ninh Bình, Quảng Ninh

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm