VIỆC LÀM MỚI

 5 triệu - 7 triệu
 01/03/2018
 Hà Nội, Bắc Cạn, Bắc Ninh, Bắc Giang, Bình Định
 15 triệu - 20 triệu
 31/03/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Nam, Hà Tây, Hải Dương
 12 triệu - 15 triệu
 28/02/2018
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bắc Giang, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc
 20 triệu - 25 triệu
 02/03/2018
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Hà Tây, Hưng Yên
 >= 30 triệu
 31/01/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hòa Bình, Vĩnh Phúc
 >= 30 triệu
 31/01/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hòa Bình, Vĩnh Phúc
 5 triệu - 7 triệu
 16/01/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Quảng Ninh
 5 triệu - 7 triệu
 15/02/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương
 12 triệu - 15 triệu
 02/03/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh
 10 triệu - 12 triệu
 31/01/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Nam Định, Nghệ An
 7 triệu - 10 triệu
 31/01/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Ninh Bình, Quảng Ninh
 5 triệu - 7 triệu
 29/12/2017
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Nam, Hà Tây, Hưng Yên
 5 triệu - 7 triệu
 31/12/2017
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng
 15 triệu - 20 triệu
 30/11/2017
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Nam, Hưng Yên, Vĩnh Phúc

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm