VIỆC LÀM MỚI

 5 triệu - 7 triệu
 24/03/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Điện Biên, Hòa Bình, Hưng Yên
 5 triệu - 7 triệu
 01/03/2018
 Hà Nội, Bắc Cạn, Bắc Ninh, Bắc Giang, Bình Định
 12 triệu - 15 triệu
 28/02/2018
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bắc Giang, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc
 >= 30 triệu
 31/01/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hòa Bình, Vĩnh Phúc
 >= 30 triệu
 31/01/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hòa Bình, Vĩnh Phúc
 7 triệu - 10 triệu
 30/01/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Hải Dương, Nam Định, Quảng Ninh
 5 triệu - 7 triệu
 15/02/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương
 7 triệu - 10 triệu
 31/12/2017
 Hà Nội, Bắc Giang, Hà Giang, Hải Dương, Tuyên Quang
 5 triệu - 7 triệu
 31/12/2017
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng
 7 triệu - 10 triệu
 20/11/2017
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương
 7 triệu - 10 triệu
 30/11/2017
 Bắc Giang, Bắc Ninh
 7 triệu - 10 triệu
 15/10/2017
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bắc Giang, Bắc Ninh
 5 triệu - 7 triệu
 30/10/2017
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Nam Định

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm