VIỆC LÀM MỚI

 10 triệu - 12 triệu
 08/06/2018
 Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Lạng Sơn, Thái Nguyên
 10 triệu - 12 triệu
 12/04/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh
 Thương lượng
 30/04/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh
 5 triệu - 7 triệu
 30/03/2018
 Bắc Giang
 12 triệu - 15 triệu
 28/02/2018
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bắc Giang, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc
 7 triệu - 10 triệu
 30/01/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Hải Dương, Nam Định, Quảng Ninh
 5 triệu - 7 triệu
 15/02/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương
 7 triệu - 10 triệu
 31/12/2017
 Hà Nội, Bắc Giang, Hà Giang, Hải Dương, Tuyên Quang
 5 triệu - 7 triệu
 31/12/2017
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng
 7 triệu - 10 triệu
 20/11/2017
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương
 7 triệu - 10 triệu
 30/11/2017
 Bắc Giang, Bắc Ninh
 7 triệu - 10 triệu
 15/10/2017
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bắc Giang, Bắc Ninh

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm