VIỆC LÀM MỚI

 Thương lượng
 28/03/2017
 Bắc Cạn, An Giang, Hồ Chí Minh, Bình Dương
 450 - 500 USD
 03/02/2017
 An Giang, Bắc Cạn, Bình Dương
 7 triệu - 10 triệu
 30/06/2016
 Bắc Cạn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Cao Bằng, Điện Biên
 Thương lượng
 31/03/2016
 Hà Nội, Bắc Cạn, Bắc Giang, Phú Thọ
 5 triệu - 7 triệu
 04/01/2013
 Bắc Cạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên
 1 triệu - 3 triệu
 15/04/2015
 Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Giang, Bắc Cạn, Bắc Ninh, Hà Nam, Hải Dương, Hòa Bình, Nam Định, Ninh Bình
 Thương lượng
 10/03/2014
 Bắc Cạn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Cao Bằng, Hà Giang

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm