VIỆC LÀM MỚI

 7 triệu - 10 triệu
 31/03/2018
 Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh
 12 triệu - 15 triệu
 31/01/2018
 Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Cần Thơ, Đà Nẵng
 7 triệu - 10 triệu
 31/01/2018
 Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Tây Ninh
 10 triệu - 12 triệu
 31/12/2017
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương
 Thương lượng
 19/01/2018
 Bà Rịa - Vũng Tàu
 5 triệu - 7 triệu
 30/12/2017
 Bà Rịa - Vũng Tàu
 12 triệu - 15 triệu
 18/11/2017
 Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương
 >= 30 triệu
 31/12/2017
 Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận, Đồng Nai, Lâm Đồng
 10 triệu - 12 triệu
 31/10/2017
 An Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, Cần Thơ, Tiền Giang
 Thương lượng
 10/10/2017
 Bà Rịa - Vũng Tàu
 Thương lượng
 10/10/2017
 Bà Rịa - Vũng Tàu
 Thương lượng
 30/09/2017
 Bà Rịa - Vũng Tàu
 Thương lượng
 14/09/2017
 Bà Rịa - Vũng Tàu
 7 triệu - 10 triệu
 17/08/2017
 Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Cần Thơ

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm