VIỆC LÀM MỚI

 Cạnh tranh
 30/06/2018
 Hà Nội, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hà Tây
 15 triệu - 20 triệu
 30/06/2018
 Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Định, Kon Tum, Tây Ninh, Vĩnh Long
 12 triệu - 15 triệu
 15/07/2018
 Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu
 12 triệu - 15 triệu
 05/07/2018
 Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu
 12 triệu - 15 triệu
 21/08/2018
 Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai, Bình Thuận

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm