Hồ sơ ứng viên mới nhất

Nhân Viên Sales Admin

Võ Thị Thanh Thảo

Cập nhật: 14/08

Kinh nghiệm: 3 năm

Hồ Chí Minh, Bình Dương

Chuyên Viên Chăm Sóc Khách Hàng

Bành Nguyễn Ngọc Quyên

Cập nhật: 14/08

Kinh nghiệm: 2 năm

Hồ Chí Minh

Nhân Viên Tiếp Nhân Đơn Hàng

Hoàng Ngọc Quyên

Cập nhật: 14/08

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Hồ Chí Minh, Đồng Nai, ...

Chuyên Viên Chăm Sóc Khách Hàng

Phạm Ngọc Hoàng Nguyên

Cập nhật: 14/08

Kinh nghiệm: 2 năm

Hồ Chí Minh

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng

Dương Thái Biên

Cập nhật: 14/08

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Hồ Chí Minh

Nhân Viên Sales Admin

Châu Thị Ngọc An

Cập nhật: 14/08

Kinh nghiệm: 7 năm

Hồ Chí Minh

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng

Lưu Gia Phú

Cập nhật: 14/08

Kinh nghiệm: 4 năm

Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh

Đặng Thị Hồng Vy

Cập nhật: 14/08

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh

Nguyễn Thanh Thế

Cập nhật: 14/08

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Hồ Chí Minh

Chuyên Viên Tư Vấn

Phạm Văn Hải

Cập nhật: 14/08

Kinh nghiệm: 1 năm

Hồ Chí Minh

Giám Sát Kinh Doanh-trưởng Nhóm Kinh Doanh

Lê Công Đức

Cập nhật: 14/08

Kinh nghiệm: 11 năm

Hồ Chí Minh

Nhân Viên Văn Phòng

Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh

Cập nhật: 14/08

Kinh nghiệm: 3 năm

Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh

Ngô Thị Thanh Diệu

Cập nhật: 14/08

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Hồ Chí Minh

Nhân Viên Hỗ Trợ Kinh Doanh

Nông Thị Linh

Cập nhật: 14/08

Kinh nghiệm: 6 năm

Hồ Chí Minh

Chuyên Viên Tư Vấn Chăm Sóc Khách Hàng

Nguyễn Thị Mỹ Linh

Cập nhật: 14/08

Kinh nghiệm: 2 năm

Hồ Chí Minh

Trưởng Nhóm Kinh Doanh

Mai Xuân Khánh

Cập nhật: 14/08

Kinh nghiệm: 6 năm

Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh

Trương Mã Lộc

Cập nhật: 14/08

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Hồ Chí Minh

Chuyên Viên Kinh Doanh

Nguyễn Quốc Tuấn

Cập nhật: 14/08

Kinh nghiệm: 5 năm

Hồ Chí Minh, Bình Dương

Nhân Viên Văn Phòng

Nguyễn Trần Huệ Trinh

Cập nhật: 14/08

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Hồ Chí Minh

Trưởng Nhóm Kinh Doanh

Đặng Trí Trung

Cập nhật: 14/08

Kinh nghiệm: 9 năm

Hồ Chí Minh

Ứng viên theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm 

Tìm kiếm nâng cao

Ứng viên

Việc làm

Nhà tuyển dụng

Lượt ứng tuyển