Hồ sơ ứng viên mới nhất

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng

Phạm Thị Vân Hà

Cập nhật: 04/04/2020

Kinh nghiệm: 1 năm

Hồ Chí Minh

Nhân Viên Bán Hàng Và Chăm Sóc Khách Hàng

Nguyễn Thị Mỹ Quyên

Cập nhật: 04/04/2020

Kinh nghiệm: 2 năm

Hồ Chí Minh

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng

Trần Thị Cẩm Hằng

Cập nhật: 04/04/2020

Kinh nghiệm: 1 năm

Hồ Chí Minh

Điều Phối Viên Dự án

Nguyễn Thị Bảo Phương

Cập nhật: 04/04/2020

Kinh nghiệm: 2 năm

Hồ Chí Minh

Nhan Viên Văn Phòng

Sầm Thị Ngọc Huyền

Cập nhật: 04/04/2020

Kinh nghiệm: 6 năm

Hồ Chí Minh

Cố Vấn Dịch Vụ

Phan Văn Mong

Cập nhật: 04/04/2020

Kinh nghiệm: 5 năm

Hồ Chí Minh

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

Đoàn Thị Yến Trinh

Cập nhật: 04/04/2020

Kinh nghiệm: 1 năm

Hồ Chí Minh

Nhân Viên Bán Hàng

Nguyễn Thị Ni

Cập nhật: 04/04/2020

Kinh nghiệm: 5 năm

Hồ Chí Minh

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng

Bùi Lê Trường Giang

Cập nhật: 04/04/2020

Kinh nghiệm: 2 năm

Hồ Chí Minh

Nhân Viên Điều Phối - Chăm Sóc Khách Hàng

Trần Thị Xuyến

Cập nhật: 04/04/2020

Kinh nghiệm: 11 năm

Hồ Chí Minh

Nhân Viên Thu Ngân

Lê Thị Thái

Cập nhật: 04/04/2020

Kinh nghiệm: 9 năm

Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh

Hồ Quang Trung

Cập nhật: 04/04/2020

Kinh nghiệm: 1 năm

Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh

Thanh Sơn

Cập nhật: 04/04/2020

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Hồ Chí Minh

Nhân Viên Văn Phòng

Nguyễn Thị Hà Phương

Cập nhật: 04/04/2020

Kinh nghiệm: 3 năm

Hồ Chí Minh

Administrator

Võ Thanh Vy

Cập nhật: 04/04/2020

Kinh nghiệm: 3 năm

Hồ Chí Minh

Administrator

Võ Thanh Vy

Cập nhật: 04/04/2020

Kinh nghiệm: 1 năm

Hồ Chí Minh

Nhân Viên Sales Admin

Nguyễn Thị Vân Anh

Cập nhật: 04/04/2020

Kinh nghiệm: 4 năm

Hồ Chí Minh

Nhân Viên Văn Phòng

Nguyễn Thanh Trung Hiếu

Cập nhật: 04/04/2020

Kinh nghiệm: 6 năm

Hồ Chí Minh, Bình Dương

Nhân Viên Văn Phòng

Nguyễn Kim Khoa

Cập nhật: 04/04/2020

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Hồ Chí Minh

Tư Vấn - Bán Hàng- Pha Chế

Nguyễn Phạm Thu Ngân

Cập nhật: 04/04/2020

Kinh nghiệm: 6 năm

Hồ Chí Minh, Tây Ninh, ...

Ứng viên theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm 

Tìm kiếm nâng cao

4,071,365

Ứng viên

1,521,258

Việc làm

788,651

Nhà tuyển dụng

13,401,588

Lượt ứng tuyển