Hồ sơ ứng viên mới nhất

Nhân Viên Sales Admin

Hoàng Hải Ngân

Cập nhật: 03/04/2020

Kinh nghiệm: 8 năm

Hồ Chí Minh

Nhân Viên Văn Phòng

Đào Quang Tuyên

Cập nhật: 03/04/2020

Kinh nghiệm: 2 năm

Hồ Chí Minh

Quản Lý Kinh Doanh

Phan Nhật Dương

Cập nhật: 03/04/2020

Kinh nghiệm: 3 năm

Hồ Chí Minh

Nhân Viên Sale Admin

Nguyễn Thị Bích Vy

Cập nhật: 03/04/2020

Kinh nghiệm: 7 năm

Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh

Nguyễn Đăng Chung

Cập nhật: 01/04/2020

Kinh nghiệm: 4 năm

Hồ Chí Minh

Nhân Viên Hỗ Trợ Kinh Doanh

Lê Thị Thùy Hương

Cập nhật: 01/04/2020

Kinh nghiệm: 8 năm

Hồ Chí Minh

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng

Ngô Thị Như

Cập nhật: 01/04/2020

Kinh nghiệm: 5 năm

Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh

Nguyễn Đức Hùng Minh

Cập nhật: 01/04/2020

Kinh nghiệm: 5 năm

Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh

Chu Lê Anh Bảo

Cập nhật: 01/04/2020

Kinh nghiệm: 1 năm

Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh 

Lê Võ Tấn Phát

Cập nhật: 01/04/2020

Kinh nghiệm: 3 năm

Hồ Chí Minh

Chuyên Viên Kinh Doanh

Trần Minh Đức

Cập nhật: 01/04/2020

Kinh nghiệm: 9 năm

Hồ Chí Minh

Giám Sát Bán Hàng Kênh Mt

Phạm Thành Tài

Cập nhật: 01/04/2020

Kinh nghiệm: 2 năm

Hồ Chí Minh

Nhân Viên Sales Admin

Phan Thị Trúc Linh

Cập nhật: 01/04/2020

Kinh nghiệm: 11 năm

Hồ Chí Minh

Nhân Viên Sales Admin

Chung ái Thu

Cập nhật: 01/04/2020

Kinh nghiệm: 9 năm

Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh

Nguyễn Thị Huyền Trang

Cập nhật: 01/04/2020

Kinh nghiệm: 5 năm

Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh

Nguyễn Phú Cường

Cập nhật: 01/04/2020

Kinh nghiệm: 3 năm

Hồ Chí Minh

Nhân Viên Sale

Nguyễn Thị Quỳnh Nhiên

Cập nhật: 01/04/2020

Kinh nghiệm: 1 năm

Hồ Chí Minh

Nhân Viên Văn Phòng

Nguyễn Thị Mai Linh

Cập nhật: 01/04/2020

Kinh nghiệm: 2 năm

Hồ Chí Minh

Nhân Viên Sales Admin

Nguyễn Thị Kim Chung

Cập nhật: 01/04/2020

Kinh nghiệm: 4 năm

Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh

Trần Thùy Vân

Cập nhật: 01/04/2020

Kinh nghiệm: 2 năm

Hồ Chí Minh

Ứng viên theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm 

Tìm kiếm nâng cao

4,071,365

Ứng viên

1,521,258

Việc làm

788,651

Nhà tuyển dụng

13,401,588

Lượt ứng tuyển